Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Новини в освіті України

Свернуть
Это важная тема.
X
X
Свернуть
 • Фильтр
 • Время
 • Показать
Очистить всё
новые сообщения

 • Новини в освіті України

  У ВНЗ України зареєстровано 1 940 700 заяв на вступ від абітурієнтів

  Станом на 9.00 год 24 липня 2013 року у ВНЗ України зареєстровано 1 940 700 заяв від 640 800 абітурієнтів.

  У тому числі:
  – зареєстровано заяв в електронному вигляді – 508 700;
  – зареєстровано заяв у паперовому вигляді – 1 432 000.
  Подано всього заяв до ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації – 321 600.
  Подано всього заяв до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації – 1 619 100.
  Рейтинг десяти ВНЗ за кількістю поданих заяв:
  1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 46 867 заяв
  2. Львівський національний університет імені Івана Франка – 41 614 заяв
  3. Національний університет «Львівська політехніка» – 39 046 заяв
  4. Національний авіаційний університет – 38 768 заяв
  5. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» – 36 950 заяв
  6. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова – 32 661 заява
  7. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара – 29 857 заяв
  8. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 28 734 заяви
  9. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – 23 340 заяв
  10. Київський національний торговельно-економічний університет – 22 469 заяв
  Чувствую что в роду у меня были шаманы. Иногда так и хочется дать оппоненту в бубен... • Вам може бути цікаво:


 • #2

  Новини в освіті України

  Re: Новини в освіті України

  Обсяг державного замовлення визначено з урахуванням пропозицій і потреб регіонів  В останні дні прийому документів від вступників на навчання до вищих навчальних закладів України, фактично за тиждень до закінчення прийому, в окремих засобах масової інформації почали з’являтися упереджені замовні публікації з коментарями щодо місць державного замовлення в окремих вищих навчальних закладах, зокрема у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара. У зв’язку з цим хотіли би зазначити.

  [SPOILER= Тут]На виконання Закону України від 20 листопада 2012 року «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року “Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення з підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів” вперше у 2013 році розміщення державного замовлення здійснено Конкурсною комісією, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2013р. № 648 “Щодо затвердження складу конкурсної комісії з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів” у складі 32 експертів.

  Обсяг державного замовлення визначався з урахуванням пропозицій і потреб регіонів. Окрім цього, опрацьовано отримані від вищих навчальних закладів необхідні пакети документів, зокрема, довідки про діяльність учасників конкурсного відбору, копії ліцензій на право надання освітніх послуг за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, копії експертних висновків експертних комісій при Акредитаційній комісії щодо кадрового забезпечення підготовки фахівців заявлених напрямів (спеціальностей), матеріально-технічної бази, інформаційно-технічного забезпечення та проектні показники обсягу прийому та випуску, а також копії договорів (угод), що укладені між вищими навчальними закладами і підприємствами, установами, організаціями-замовниками кадрів. Водночас, проаналізовано конкурсну ситуацію по кожному вищому навчальному закладу, наявність угод (у тому числі індивідуальних – короткострокових) з роботодавцями на підготовку фахівців з вищою освітою.

  З урахуванням збільшення обсягів прийому на інженерно-технічні та природничо-математичні напрями підготовки Міністерство врахувало пропозиції вищих навчальних закладів щодо збільшення у поточному році обсягів прийому саме за цими напрямами. Таким чином, було враховано і пропозиції Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, зокрема щодо збільшення на 60 місць за напрямом 6.040201 “Математика”, на 30 місць за напрямом 6.040101 “Хімія”. Загалом збільшення за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра становить всього 119 місць, у тому числі на денну форму навчання – 107 місць. Усього ж з 64 зявлених університетом напрямів підготовки на 18 напрямів обсяг державного замовлення зменшено, а на 31 напрям залишено на рівні 2012 року. Водночас, за напрямом 6.030401 “Правознавство” обсяг державного замовлення зменшено майже на 29 %, за напрямом 6.030503 “Міжнародна економіка” – на 33,3%, 6.030301 “Журналістика” – на 25%, 6.030503 “Економічна кібернетика” – на 25%.

  Таким чином збільшення обсягу прийому Дніпропетровського університету імені Олеся Гончара відбулося виключно за рахунок збільшення обсягу прийому на напрями для системоутворюючих галузей економіки України, у тому числі, природничо-математичних.

  Щодо ж до обсягу державного замовлення, згадуваного у публікаціях Національного університету “Києво-Могилянська академія”, повідомляємо про існування листа цього закладу від 27.06.2013 №01/965 за підписом президента НаУКМА з проханням зменшити на 18 місць обсяг прийому за напрямом 6.040203 “Фізика” та на 20 місць за напрямом 6.040301 “Прикладна математика”.

  Департамент вищої освіти МОН[/SPOILER]
  Чувствую что в роду у меня были шаманы. Иногда так и хочется дать оппоненту в бубен...  Комментарий


  • #3

   Новини в освіті України

   Re: Новини в освіті України

   У ПолтНТУ другий рік поспіль успішно реалізується програма академічної мобільності


   З 2012 року у Полтавському національному технічному університеті діє програма академічної мобільності студентів «подвійний диплом».
   [SPOILER= Суть її в:]У рамках виконання меморандуму Асоціації вищих навчальних закладів-партнерів України та Російської Федерації, робочою групою ПолтНТУ і Санкт-Петербурзького державного електротехнічного університету «ЛЕТІ» проведено роботу з впровадження спільних освітніх програм та їх нормативно-правового забезпечення. Завдяки цьому студенти ПолтНТУ мають змогу здобути одночасно вищу освіту як у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка, так і в провідному університеті Російської Федерації, що є ВНЗ-партнером ПолтНТУ.

   Реалізація спільної магістерської програми здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки «Про впровадження педагогічного експерименту з академічної мобільності студентів». Головною метою програми академічної мобільності є паралельне засвоєння студентами ВНЗ-партнерів освітніх програм підготовки магістрів в галузі інформатики та обчислювальної техніки для отримання теоретичних знань та набуття практичних навичок в області створення сучасних інформаційних систем і технологій. Випускники ПолтНТУ, які пройшли навчання за цією програмою, отримують конкурентні переваги у подальшій науковій діяльності, адже основою спільного проекту є об'єднання наукового, педагогічного та технічного потенціалу ВНЗ-партнерів, що дозволяє використовувати кращі напрацювання у сфері підготовки магістрів.

   У цьому році студенти електромеханічного факультету Полтавського національного технічного університету вперше захищали свої магістерські роботи у Санкт-Петербурзі. Створено спільну міжнародну державну екзаменаційну комісію, до складу якої увійшли доценти та професори університетів-учасників програми академічної мобільності.

   Магістерські кваліфікаційні роботи, в яких студенти висвітлили актуальні аспекти роботи автоматичних систем та комплексів, отримали високі оцінки членів міжнародної державно-екзаменаційної комісії ПолтНТУ і СПбДЕТУ.

   Застосовування ІТ-технологій у процесі реалізації програми академічної мобільності дає можливість гармонізувати графік навчального процесу і дозволяє ВНЗ-партнерам ефективно використати науково-методичний потенціал.

   Доступ до інформаційних і науково-методичних ресурсів двох ВНЗ дозволив підвищити якість практичного змісту робіт. За результатами роботи підсумкової державної атестації у ВНЗ-партнерах випускникам програми видано дипломи про вищу освіту України та Російської Федерації із вказаними спеціальностями магістратури.

   Співробітництво між вищими навчальними закладами України та Російської Федерації є важливим кроком ефективного обміну практичним досвідом та сприяє розвитку наукової сфери та ефективній реалізації спільних дослідницьких проектів і програм, спрямованих на вдосконалення організації і підвищення якості навчально-наукового процесу.[/SPOILER]
   Чувствую что в роду у меня были шаманы. Иногда так и хочется дать оппоненту в бубен...   Комментарий


   • #4

    Новини в освіті України

    Re: Новини в освіті України

    Хто в електронній черзі до дитячого садка та що таке електронне меню?


    25 липня 2013 року під головуванням заступника Міністра освіти і науки України Бориса Жебровського проведено Всеукраїнську нараду-семінар з питань електронної черги та написання електронного меню харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.
    [SPOILER= ]Зазначимо, що створення єдиної електронної бази даних реєстрації дітей в дошкільних навчальних закладах розпочато в Україні у 2011 році. Єдина база даних дозволить ефективніше контролювати кількість дітей, які перебувають у черзі до дитячого садка та точніше прогнозувати наповнюваність дитсадків.

    Пілотний проект зі створення електронної черги в дитсадках створено в Дніпропетровській області, де з грудня 2012 року всі ДНЗ (понад 900) підключені до єдиного порталу «Електронний дитячий садок».

    Планують завершити цю роботу до початку нового навчального року (або до кінця 2013 року) ще 17 областей.

    Міністерством освіти і науки, на виконання протокольного рішення селекторної наради, проведеної 18 червня 2013 року під головуванням Віце-прем’єр-міністра України Олександра Вілкула, розроблено методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку та надіслано їх до всіх регіональних управлінь освіти.

    Учасники сьогоднішнього семінару-наради – фахівці дошкільної освіти, ІТ-фахівці з управлінь освіти м. Києва, Дніпропетровської, Житомирської, Київської та Чернівецької областей поділились досвідом та обмінялися думками щодо питань упровадження електронної реєстрації дітей та електронного меню.

    «Піонерами» у складанні електронного меню стало місто Бровари Київської області. У всіх дитячих садках міста та управління освіти впроваджено єдину програму електронного написання меню. Активно розпочали цю роботу і в столиці.

    «Нові технології, не питаючи дозволу, проникають у всі сфери нашого життя. Кому, як не освітянам вивчати і брати їх собі на допомогу, вчити дітей і вчитись самим», – підсумував зустріч заступник Міністра Борис Жебровський.[/SPOILER]
    Чувствую что в роду у меня были шаманы. Иногда так и хочется дать оппоненту в бубен...    Комментарий


    • #5

     Новини в освіті України

     Re: Новини в освіті України

     У Києві обговорили проблеми доступності ЗНО для осіб із вадами зору

     25 липня 2013 року в Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ» відбулася прес-конференція «Доступність ЗНО для осіб із вадами зору: досвід і перспективи». У заході взяли участь директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Зайцева, президент Громадського об’єднання незрячих фахівців «Реаресурс» Сергій Васін, начальник відділу інклюзивної освіти та інтернатних закладів Міністерства освіти і науки України Віра Шинкаренко, менеджер освітньої програми Міжнародного фонду «Відродження» Олександр Андрощук.
     [SPOILER= ]Під час заходу розглянуто питання щодо участі абітурієнтів з вадами зору у складанні тестів зовнішнього незалежного оцінювання, а також були представлені напрацювання в рамках пілотного проекту з апробації адаптованих тестових завдань для складання ЗНО випускниками спеціальних загальноосвітніх шкіл для сліпих.

     Зокрема, 13-17 травня 2013 року у п’яти школах для сліпих відбулося апробаційне тестування випускників з двох предметів – української мови і літератури та з історії України, в якому взяли участь 16 випускників. Це перша спроба адаптувати тестові завдання для незрячих, а також апробувати адаптовані тестові матеріали.

     Проект «Апробація адаптованих тестових завдань для проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань випускниками спеціальних загальноосвітніх шкіл для сліпих» був реалізований з метою створення для людей з глибокими порушеннями зору рівних можливостей у доступі до вищої освіти шляхом апробації адаптованих тестових матеріалів та процедур ЗНО для цієї категорії абітурієнтів.

     За словами представника фонду «Відродження» Олександра Андрощука реалізація цього проекту стала можливою тільки завдяки скоординованій співпраці між громадськими організаціями, державними органами управління освітою, вчителям, дітям та їхнім батькам. Цей проект продемонстрував, що така співпраця не тільки можлива, але й ефективна.

     Для реалізації цього проекту довелося пройти довгий шлях від вивчення міжнародного досвіду, зокрема Російської Федерації та Республіки Польща, морально-психологічної підготовки дітей з вадами зору, їхніх батьків та вчителів до матеріального забезпечення. «З часу спроб теоретичних досліджень та переходу до практичних кроків пройшло майже 4 роки. І зараз ми практично звітуємо за всі ці роки діяльності», – наголосив президент Громадського об’єднання незрячих фахівців «Реаресурс» Сергій Васін.

     Сліпі діти навчаються в школах за допомогою рельєфно-точкового шрифту Брайля, яким друкуються спеціальні книги для сліпих. Такі діти раніше не мали можливості складати тестові завдання ЗНО. Тестові матеріали, які виготовляються для учнів з нормальним зором, потребують адаптування для сліпих дітей.

     Український центр оцінювання якості освіти долучився до проекту розуміючи, яке велике значення він має для соціалізації дітей з такими вадами. «Коли молода людина обирає форму оцінювання знань ЗНО і при реєстрації вказує, що їй потрібні особливі умови для складання тестів, і ми в змозі такі умови надати, то регіональні центри незалежного оцінювання докладають усіх зусиль, щоб ці умови забезпечити. Це і є створення рівних умов для всіх, хто бере участь у ЗНО. В цьому році участь у ЗНО 99 осіб з різними порушеннями розвитку, серед яких були і учні з вадами зору. Ми створювали для них всі можливі умови, але для таких учасників потрібно розробляти окремі тести», – зауважила директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Зайцева.

     Так, на першому етапі проекту розроблено та надруковано шрифтом Брайля адаптовані тестові завдання з української мови та літератури і з історії України. Другий етап складався з апробації адаптованих тестових завдань і процедури складання тестів для сліпих дітей.

     Директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Зайцева також зазначила, що апробаційне тестування виявило також проблему з підготовкою кадрів для перевірки тестових завдань. «В Українському центрі оцінювання якості освіти на сьогодні не має фахівців, які б могли працювати з тестами шрифтом Брайля. Проте, Український центр оцінювання якості освіти оцінює цей проект як успішний», – підсумувала Ірина Зайцева та наголосила, що цей успіх був би неможливим без підтримки Міністерства освіти і науки України, адже всі заходи проекту проводилися на базі спеціальних навчальних закладів МОН.

     Начальник відділу інклюзивної освіти та інтернатних закладів Міністерства освіти і науки України Віра Шинкаренко підкреслила, що апробація ЗНО для сліпих дітей проводиться вперше в Україні, і напрацьовано унікальні матеріали та досвід, що дозволить в подальшому розширити перелік тестових завдань з інших предметів, з урахуванням переваг та недоліків при адаптації тестових матеріалів і процедур першого тестування.

     «Відповідно до соціальних ініціатив Президента України, з метою забезпечення навчальних закладів для сліпих дітей підручниками, посібниками шрифтом Брайля з Держбюджету виділено 10 млн грн. Колегією МОН України затверджено список таких посібників і матеріалів, які будуть видаватися за державні кошти. Також Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції ООН Про права інвалідів та розвитку системи реабілітації інвалідів на період до 2020 року», затвердженою постановою Кабінету Міністрів від 1 серпня 2012 року №706 передбачено внесення змін до нормативно-правових актів щодо створення умов для участі в ЗНО не тільки дітей, які мають вади зору, а й глухих, з проблемами опорно-рухливого апарату та інших. Отже, ці проблеми вирішуються на державному рівні», – зазначила Віра Шинкаренко.[/SPOILER]
     Чувствую что в роду у меня были шаманы. Иногда так и хочется дать оппоненту в бубен...     Комментарий


     • #6

      Новини в освіті України

      Re: Новини в освіті України

      Затверджено форму наказу про зарахування на навчання до ВНЗ у 2013 році


      Наказом Міністерства освіти і науки України від 26 липня 2013 року № 1044 затверджено форму наказу про зарахування на навчання до вищих навчальних закладів України у 2013 році.

      Згідно з документом, наказ про зарахування на навчання разом з додатком до нього формуються приймальною комісією в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) та мають бути надіслані у роздрукованому вигляді та за підписом керівника ВНЗ до Міністерства освіти і науки за адресою: 01135, м. Київ, пр-т Перемоги, 10 не пізніше 31 серпня 2013 року.

      Також у наказі наголошується на недопустимості видання наказів про зарахування на навчання під одним номером; внесення будь-яких змін до наказу та його додатку після їх формування в ЄДЕБО.
      Чувствую что в роду у меня были шаманы. Иногда так и хочется дать оппоненту в бубен...      Комментарий


      • #7

       Новини в освіті України

       Re: Новини в освіті України

       На 54 Міжнародній олімпіаді з математики українська команда виборола золоту, три срібних та одну бронзову медалі


       18 – 29 липня 2013 року в м. Санта-Март (Республіка Колумбія) відбувалась 54 Міжнародна учнівська олімпіада з математики. За нагороди змагались 596 учасників з 97 країни світу.

       Команда юних математиків гідно представила Україну на світовому рівні. У загальному заліку посіла 16 місце серед інших країн-учасниць, виборовши одну золоту, три срібних, одну бронзову медалі та почесну грамоту.
       Учень 10 класу комунального закладу «Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області» Вадим Калашніков виборов золоту медаль Міжнародній олімпіади з математики. Також в скабриці української команди 3 срібні медалі: учня 11 класу ліцею № 208 Дніпровського району м. Києва Данила Хілько, учня 10 класу Русанівського ліцею Дніпровського району м. Києва Євгена Діомідова та учня 11 класу ліцею № 208 Дніпровського району м. Києва Микити Щеглова. Бронзова нагорода дісталась Андрію Рязанову – учню 11 класу Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер» Печерського району м. Києва.
       Учениця 11 класу комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області» Катерина Матвіїв нагороджена почесною грамотою Міжнародній олімпіаді з математики.
       Чувствую что в роду у меня были шаманы. Иногда так и хочется дать оппоненту в бубен...       Комментарий


       • #8

        Новини в освіті України

        Re: Новини в освіті України

        Вступна кампанія-2013: за період подачі документів у ВНЗ зареєстровано 2 200 100 заяв від 703 800 абітурієнтів


        Станом на 9.00 1 серпня 2013 року у ВНЗ України зареєстровано 2 200 100 заяв від 703 800 абітурієнтів.

        У тому числі:

        – зареєстровано заяв в електронному вигляді – 620 600;

        – зареєстровано заяв у паперовому вигляді – 1 579 500.

        Подано всього заяв до ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації – 349 400.

        Подано всього заяв до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації – 1 850 700.

        Рейтинг десяти ВНЗ за кількістю поданих заяв:

        1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 51 894 заяви

        2. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» – 46 741 заява

        3. Львівський національний університет імені Івана Франка – 46 212 заяв

        4. Національний університет «Львівська політехніка» – 44 036 заяв

        5. Національний авіаційний університет – 43 749 заяв

        6. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова – 36 598 заяв

        7. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара – 32 597 заяв

        8. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 31 991 заява

        9. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – 26 163 заяви

        10. Київський національний торговельно-економічний університет – 25 631 заява

        Зазначимо, що відповідно до Умов прийому до ВНЗ у 2013 році, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України №1244 від 5 листопада 2012 року, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за № 1902/22214, рейтинговий список вступників, які вступають на основі повної та базової загальної середньої освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12 години 1 серпня на стендах приймальних комісій та веб-сайтах вищих навчальних закладів.
        Чувствую что в роду у меня были шаманы. Иногда так и хочется дать оппоненту в бубен...        Комментарий


        • #9

         Новини в освіті України

         Re: Новини в освіті України

         Виші, в які не подав заяву жоден абітурієнт, закриють вже у вересні

         Названо вищі навчальні заклади, до яких ніхто не захотів вступати
         В Україні є вищі навчальні заклади, в які абітурієнти не подали жодної заяви на вступ. Через це 1 вересня Міністерство освіти і науки може позбавити ці виші ліцензії на викладання.
         Кабмін схвалив нові правила щодо тарифів на паркування Офісні працівники мало задоволені роботою і не бояться звільнень, - дослідження Уряд відклав щойно введені правила оцінки нерухомості на 3 місяці
         Не подали документів абітурієнти в Приватну фінансово-правову академію. Журналісти ТСН побачили лише замок на дверях, а за воротами - велику купу парт. Схожа картина спостерігалася і в Міжнародному християнському університеті. Ні адміністратора чи завідувачів закладом не було на місці.
         У Донецькому інституті психології і підприємництва (приватна форма власності) єдиний чоловік, що вийшов назустріч журналістам, сказав, що приймальня не працює.

         За словами міністра освіти і науки Дмитра Табачника, це підстава, щоб 1 вересня попрощатися з керівництвом таких університетів. Так міністр висловився про перспективи державних вузів, де нарахували жодної заяви. На приватні заклади є інший вплив - державна інспекція анулює їхні ліцензії.
         Цього року правом отримати вищу освіту скористалися 703 800 випускників. Уже сьогодні приймальні комісії мають оприлюднити перші списки рекомендованих до зарахування.
         До слова, минулого року в Україні закрили 23 вищих навчальних заклади.
         http://ipress.ua/news/nazvani_pershi_vu ... 24759.html
         Шануймося, браття, бо МИ того варті !!!

         Комментарий


         • #10

          Новини в освіті України

          Re: Новини в освіті України

          Рейтинги ВНЗ з найбільшою та найменшою кількістю поданих заяв від вступників

          ТОП-20 ВНЗ з найбільшою кількістю заяв (станом на 01.08.13)
          1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 51898
          2 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» - 46750
          3 Львівський національний університет імені Івана Франка - 46212
          4 Національний університет "Львівська політехніка" - 44036
          5 Національний авіаційний університет, м. Київ - 43751
          6 Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, м. Київ - 36598
          7 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара - 32597
          8 Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна - 32002
          9 Київський національний торговельно-економічний університет 26166
          10 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана - 25636
          11 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича - 24378
          12 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" - 23959
          13 Донецький національний університет - 23113
          14 Одеський національний політехнічний університет - 21777
          15 Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", м. Івано-Франківськ - 20628
          16 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк - 20197
          17 Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ - 19974
          18 Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ - 18444
          19 Національний університет харчових технологій, м. Київ - 18419
          20 Одеський національний університет імені І.І. Мечникова - 18373

          ТОП-10 ВНЗ з найменшою кількістю заяв (станом на 01.08.2013)

          1 ТОВ "Поліцейська фінансово-правова академія" - 0
          2 ПВНЗ "Міжрегіональна академія бізнесу та права ім. Н. Кручиніної" - 0
          3 Південнослов’янський інститут Вищого навчального закладу «Київський славістичний університет» (Закритого акціонерного товариства) - 0
          4 Коледж "Слов'яно-грецький колегіум" ВНЗ Київський славістичний університет - 0
          5 Севастопольський економіко-правовий коледж Приватного вищого навчального закладу "Кримський інститут економіки та господарського права" - 0
          6 Приватний вищий навчальний заклад "Український інститут лінгвістики і менеджменту" - 4
          7 Стрітівська вища педагогічна школа кобзарського мистецтва - 5
          8 Хмельницький коледж технологій та дизайну - 7
          9 Полтавський інститут економіки та менеджменту "Світоч" - 9
          10 Приватний навчальний заклад Канівський еколого-інформаційно-технологічний коледж - 12
          Чувствую что в роду у меня были шаманы. Иногда так и хочется дать оппоненту в бубен...          Комментарий

          Сейчас на странице 0 пользователь(ей)

          Обработка...
          X